Co się dzieje, gdy umiera kredytobiorca?

Co się dzieje, gdy umiera kredytobiorca?
11 czerwca
20:09 2017

Bank, który decyduje się na udzielenie kredytu, podejmuje ryzyko ewentualnej niewypłacalności klienta. Dlatego coraz częściej instytucje finansowe wykorzystują różne metody zabezpieczania się przed nieterminowo spłacanym kredytem. Największym ryzykiem jest śmierć kredytobiorcy.

Co dzieje się z nieuregulowanymi zobowiązaniami dłużnika po jego śmierci? Banki przewidują dwa rozwiązania, które uzależnione są od formy umowy. Pierwsze to jeden kredytobiorca, który zobowiązuje się do samodzielnej spłaty zadłużenia, drugie – dwóch kredytobiorców, którzy biorą odpowiedzialność za spłatę.

Ubezpieczenie do kredytu stało się swego rodzaju standardem. Mimo że nie cieszy się ono dużą aprobatą wśród kredytobiorców, to w przypadku śmierci dłużnika zabezpiecza bank oraz rodzinę poszkodowanego. W takiej sytuacji instytucja finansowa występuje o spłatę zadłużenia do firmy ubezpieczeniowej. Zdarza się jednak, że polisa kredytowa nie ma takiego samego zakresu finansowego jak wartość nieruchomości. W takim przypadku różnica wchodzi w zakres masy spadkowej, która może być przez spadkobierców przyjęta bądź też nie. Zdecydowanie prościej jest w przypadku śmierci jednego ze współ kredytobiorców – obowiązek spłaty zobowiązania spada wtedy na drugiego. Jeżeli spadkobiercy zdecydują się przyjąć spadek, to również będą oni odpowiedzialni za część długu. Wtedy połowa długu przypada kredytobiorcy, a połowa spadkobiercy. Drugi kredytobiorca, który musi sprostać całkowitemu zadłużeniu, może starać się o spłatę części zadłużenia z polisy na życie zmarłego. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy polisa zmarłego obejmuje takie następstwa. Jest to coraz częściej spotykane zabezpieczenie drugiego kredytobiorcy. Cesja polisy na życie niestety podraża kredyt, jednak daje komfort w postaci całkowitej spłaty zadłużenia.

Zdarza się również tak, że zmarły kredytobiorca nie poinformował nikogo z rodziny o istniejących kredytach. Rodzina ma pół roku na przyjęcie bądź odrzucenie spadku. Dlatego zanim zdecydujemy się odnieść do spadku, jaki został nam ofiarowany, powinniśmy dokładnie poznać wszelkie pasywa i aktywa, którymi dysponowała osoba zmarła.